Terveystarkastus opiskelijalle

Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Tarkastuksessa kartoitetaan opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa sekä keskustellaan elintapoihin, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Myös ammattiin liittyvät terveydelliset riskit huomioidaan.

Ennen terveystarkastusta opiskelija täyttää terveyskyselylomakkeen, joka toimii keskustelun pohjana. Terveydenhoitajan terveystarkastukseen varataan aikaa noin tunti. Tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata lääkärin vastaanotolle, erityistyöntekijöille tai laboratoriokokeisiin.

Mikäli opiskelijalla on jokin hoitoa tai seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus, tapahtuu suunnitelmallinen hoito terveysasemalla tai erikoissairaanhoidossa.

Voit tulostaa ja täyttää nämä kyselyt ennen vastaanotolle tuloasi Nuorten päihdemittari ja Alkoholin käytön arviointi.