Kutsuntatarkastus

Varkaudessa kirjoilla oleville kutsuntaikäisille pojille tehdään kutsuntaterveystarkastus opiskeluterveydenhuollossa. Sisältö on osittain vastaavanlainen kuin opiskelijan terveystarkastus. Kutsuntaikäiset käyvät aina myös lääkärin tarkastuksessa.

Asevelvollisuuslain mukaan "jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin säädetä. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen."

Kutsuntatarkastusten ajanvaraus alkaa 1.4.2020. Toivomme ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen käyttöä. Ajanvaraus sähköisesti Kansalaisen terveyspalvelun kautta.

Ajan voi varata myös KlinikPron kautta 24 h tai puhelimitse arkisin klo 11 - 11.30 p. 040 719 6230 tai 040 776 3222.

Ota vastaanotolle mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä täyttämäsi kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimusta varten.  

 

Naisten kutsuntatarkastukset

Naisten kutsuntatarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa. Kutsuntatarkastukset ovat maksuttomia.