Päihteet

Opiskeluterveydenhuoltoon voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvoa oman tai läheisen päihteiden käytön vuoksi. Keskustelemalla oman terveydenhoitajan kanssa voi saada apua ja tietoa hoitavista tahoista.

Päihteiden käytöstä kysytään aina terveystarkastuksen yhteydessä ja tarvittaessa muulloinkin. Tarkoituksena on löytää ne tukitoimet, joiden avulla opiskelija kykenee jatkamaan opiskeluaan. Mikäli opiskelijan päihteiden käytöstä herää huoli, on oppilaitoksilla oma päihdehuollon malli, jonka mukaan toimitaan.

Nuorten päihdetyöntekijän voit tavata ajanvarauksella opiskeluterveydenhuollossa.