Oppilashuolto

Oppilashuoltoa on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä.

Yksilölliseen oppilashuoltotyöhön osallistuvat oppilas, vanhemmat, opettaja ja tarvittaessa kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja psyykkari. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja huoltajan suostumukseen.

Yhteisöllistä oppilashuoltoa johtaa koulun rehtori kutsuen mukaan oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan edustajat, terveydenhoitajan, kuraattorin, erityisopettajan, koulupsykologin ja psyykkarin. Yhteisöllisessä oppilashuollossa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja muita esille nousevia asioita.