Sairaanhoito

Sairaanhoidolliset tehtävät eivät pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon. Jos oppilaalle sattuu koulupäivän aikana tapaturma tai hän sairastuu äkillisesti, arvioi terveydenhoitaja tilanteen ja lähettää oppilaan tarvittaessa jatkohoitoon.

Lapsen sairastuessa kouluterveydenhoitaja voi kirjoittaa vanhemmalle tilapäistä hoitovapaata 1-3 päiväksi silloin, kun
- lapsi on alle 10-vuotias ja terveydenhoitaja on todennut sairausloman tarpeellisuuden

Muissa tilanteissa otetaan yhteys terveysasemalle tilapäisen hoitovapaan saamista varten.