Terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Tapaamisissa terveydenhoitaja kannustaa lapsia ja nuoria terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tukee terveen itsetunnon kehittymisessä ja elämäntaitojen hallinnassa. Terveystarkastuksen lähtökohtana ovat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja voimavarojen tukeminen.