Terveystarkastukset suun terveydenhuollossa

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/20111) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla.

Varkauden ja Joroisten koululaisille suun terveystarkastukset järjestetään seuraavasti

  • 1. ja 8. luokka kutsutaan hammaslääkärin tarkastukseen joko koulun yhteydessä olevaan hammashoitoyksikköön tai hammashoitolaan

  • 3. ja 5. luokka kutsutaan suuhygienistin tarkastukseen joko koulun yhteydessä olevaan hammashoitoyksikköön tai hammashoitolaan

Koululaisten hoidossa pyritään suun sairauksia ennaltaehkäisemään panostamalla neuvontaan ja itsehoidon tukemiseen. Mikäli suun sairauksien riski on kohonnut, kutsutaan koululainen tarkastuksiin tiheämmin yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.