Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä (L1287/2013 3§). Opiskeluhuollon järjestäminen perustuu pääasiallisesti oppilas-   ja opiskelijahuoltolakiin sekä ammatillista peruskoulutusta, lukiota ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja nuorisotyötä koskevaan lainsäädäntöön. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisen, että yksilökohtaisen opiskeluhuollon keinoin.

Opiskeluhuollon toimijoita ovat kuraattori, opintopsykologi, terveydenhoitajat ja lääkäri.