Oppilashuollon psykologi

Oppilashuollon psykologit toimivat sekä esi- ja perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Työtä tehdään sekä oppilaitoksissa että tarvittaessa myös Hyvinvointikeskus Aallossa.

Oppilashuollon psykologin työn tavoitteena on

  • oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen (yksilökohtainen työ).
  • koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen (yhteisöllinen työ).

Oppilashuollon psykologin työhön kuuluu

  • oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.
  • selvittää ja arvioida oppilaan tai opiskelijan kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä asiakkaan ja oppilaitoksen edustajien kanssa.
  • neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille, opiskelijoille ja heidän perheilleen lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Syyt hakeutua psykologille voivat olla esimerkiksi elämäntilanteen ongelmat ja kriisit, ihmissuhdeongelmat, mieliala-, keskittymis-, ja univaikeudet, jännittäminen, ahdistuneisuus, oppimisvaikeudet, jaksamisen ja motivaation pulmat.
  • muihin tarvittaviin palveluihin ohjaamista (mm. mielenterveystyö, erikoissairaanhoito, lapsiperheiden sosiaalityö, perheneuvonta).

Oppilashuollon psykologin asiakkaaksi

  • voi hakeutua oppilas, opiskelija ja/tai vanhempi itse.
  • ohjaudutaan usein myös opettajan tai oppilaitoksen muun työntekijän kautta oppilaan, opiskelijan ja/tai vanhemman suostumuksella.