Kuraattori

Koulukuraattori auttaa, ohjaa ja tukee oppilaita ja opiskelijoita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen ja sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö oppilaitoksissa. Kuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia erilaisissa elämäntilanteissa:

  • Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa
  • Kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
  • Vapaa-aikaa ja harrastuksiin liittyvissä asioissa
  • Elämän kriisitilanteissa

Toisella asteella kuraattori ohjaa myös

  • Asuminen ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa

  • Toimeentuloon liittyvissä asioissa

  • Elämän -ja arjenhallintaa liittyvissä asioissa

  • Opiskelukuntoon liittyvissä asioissa

Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana koulukuraattorille.

Koulukuraattori toimii tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja on mukana koulun oppilashuoltoryhmässä sekä ohjaa tarvittaessa oppilaan koulun ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin.