Kuntoutusosasto

Erikoistunut kuntoutusta tarvitsevien neurologisten, ortopedisten ja traumapotilaiden hoitoon. Osastolla hoidetaan myös sairaalahoitoa tarvitsevia kotihoidon potilaita sekä saattohoitopotilaita.

Potilaat tulevat

  • Päivystyksestä
  • Kuopion yliopistollisesta sairaalasta
  • Varkauden sairaalasta
  • Kotihoidosta lääkärin lähetteellä.

Kuntoutuspotilaiden hoito sisältää potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseen tähtäävää päivittäisten toimintojen aktivoimista ja omatoimisuuteen tukemista. Henkilökuntaa koulutetaan kuntouttavaan työhön ja osastolla toimii 2 fysioterapeuttia. Kuntosali osastolla mahdollistaa erilaisten harjoitteiden ohjatun toteuttamisen. Osastolla on iso, yhteinen oleskelutila, johon potilaat tulevat ruokailemaan aina, kun heidän vointinsa sen  sallii.

Hoitoa toteuttava henkilökunta on moniammatillista ja motivoitunutta. Toimimme kuntouttavalla työotteella potilaslähtöisesti toimintakykyä tukien. Kannustamme potilaita omatoimisuuteen arjen toimissa. Arvioimme potilaan toimintakykyä monipuolisesti osastolle tullessa ravitsemustilan, lääkehoidon ja kokonaistilanteen hahmottamiseksi. Pyrimme hyödyntämään asiakaspalautetta toimintamme kehittämisessä sekä käyttämään siinä näyttöön perustuvaa tutkimustietoa.

Vierailuaika osastolla on klo 11-19 sekä sopimuksen mukaan.