Toimintaterapia

Toimintaterapiapalvelut ensisijaisesti lääkinnällisen kuntoutuksen kasvuikäisille asiakkaille

  • yksiölliset terapiapalvelut (toimintaterapiatarpeen arviointi ja toimintaterapia)

  • toimintaterapiaryhmät

  • ohjauspalvelut omaisille ja asiakkaan kanssa yhteistyössä toimiville tahoille, kuten päiväkodeille ja kouluille

  • yhteistyö päivittäisten toimintojen apuvälinetarpeen arvioinnissa

  • asiantuntijapalvelut (konsultaatiot, asiantuntijana toimiminen työryhmissä)

  • koulutuspalvelut

  • opiskelijoiden ohjaus