Saattohoito

Saattohoidolla tarkoitetaan ihmisen viimeisten vaiheiden hoitoa ennen kuolemaa. Saattohoitoa voidaan toteuttaa ihmisen omassa kodissa kotihoidon, omaisten ja kotisairaalan turvin, tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja sairaalassa.

Keskitytään:

  • ihmisen hyvään perushoitoon
  • kivun lievittämiseen
  • turvallisen ilmapiirin, läsnäolon ja omaisten tukemisen mahdollistamiseen sekä
  • kuolevan perustarpeide, fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja hengellisen ulottuvuuden yksilölliseen tukemiseen

Saattohoidossa kunnioitetaan kuolevan omia toiveita, tarpeita ja toteutetaan hänen toiveitaan mahdollisuuksien mukaan.