Sairaalahoidosta kotiutuminen

Sairaalassa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa. Sairaalaan ottamisesta ja sieltä kotiuttamisesta tekee päätöksen lääkäri.

Kotiuttamisen valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen varsinaista kotiutuspäivää varsinkin, jos kyseessä on ikäihminen. Ennen kotiin lähtöä varmistetaan, että potilas pystyy turvallisesti menemään kotiin. Osastolta otetaan yhteyttä tarvittaessa kotihoitoon, omaiseen/omaisiin. Tarvittaessa järjestetään yhteinen hoitoneuvottelu, jossa suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa tarvittavat kotiin annettavat palvelut turvaamaan onnistunutta kotiutusta. Potilaalle järjestetään kotiin vastaanottaja joko kotihoidosta tai omaisvoimin, mikäli tarvetta sellaiselle on.

Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikkö käy tarvittaessa neuvottelemassa yhdessä potilaan, omaisten ja henkilökunnan kanssa kotihoidosta. Mikäli kotiutus on haasteellinen turvallisuuden tai runsaan avun tarpeen vuoksi, potilasta voi ensimmäisten viikkojen ajan hoitaa kotihoidon arviointitiimi, joka pystyy antamaan moniammatillista apua ympäri vuorokauden useilla kotikäynneillä. Tarvittaessa apuun tulee kotisairaala. Kotiuttava lääkäri huolehtii potilaalle tarvittavat lääkemääräykset ja hoitohenkilökunta huolehtii kyydin tilaamisen, mikäli sellaiseen on tarvetta.

Hoitaja antaa potilaalle kotihoito-ohjeet ja osastonsihteeri huolehtii mahdolliset potilaalle tulevat jatkokontrollit (esimerkiksi laboratoriokokeet, vastaanottokäynnit)