Yhteystiedot: Päihdeklinikka

Päihdeklinikka palvelee alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuus ongelmissa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan moniammatillisissa tiimissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Myös riippuvuusongelmasta kärsivän läheiset voivat hakeutua päihdeklinikalle.

Hoidontarpeenarvionti (mm. katkaisuhoito, opioidikorvaushoito) tapahtuu päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla ajanvarauksella.

Jalkautuvan päihdetyön tarkoituksena on tukea asiakasta kotiin annettavien palveluiden avulla. Hoito voi olla ryhmämuotoista esim. antabusryhmä.