Yhteystiedot: Päihdeklinikka

Päihdeklinikan toiminnan tarkoituksena on ehkäistä, vähentää ja hoitaa riippuvuusongelmia, sekä niihin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Klinikalta saa apua alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuusongelmiin. Myös läheiset voivat saada tukea päihdeklinikalta.