Aikuispsykiatrian poliklinikka

Palvelee varkautelaisia yli 20-vuotiaita psyykkisissä kriiseissä ja mielenterveysongelmissa erikoissairaanhoidon osalta. Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Hoidot perustuvat määräaikaisiin strukturoituihin hoitomalleihin, joita toteutetaan yksilö-, ryhmä-, pari-, perhe- ja verkostotapaamisin sekä kotikäynnein.