Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet

Riippuvuuteen liittyy mielihyvän kokemus. Mitä nopeammin jokin aine tai toiminta tuottaa vaikutuksen, sitä helpommin se synnyttää riippuvuutta. Myös yksilölliset ja perinnölliset tekijät sekä elämänkriisit ja sosiaalisen oppimisen kokemukset vaikuttavat riippuvuuteen. Riippuvuudesta on mahdollista vapautua ja se edellyttää ongelman myöntämistä ja päätöstä tarttua toimeen asian korjaamiseksi. Tärkeää on tutkia itseään ja tarkkailla, kuinka usein ja missä tilanteissa mielihalut heräävät. Lisäksi on suunniteltava, miten voisisin toimia toisin näissä tilanteissa.

Vaihtoehtoisia tapoja toimia on harjoiteltava riittävän pitkään, jotta ne vakiintuvat. Lisäksi tukihenkilö lisää onnistumisen todennäköisyyttä ja hoitoon tai vertaisryhmiin osallistuminen voi auttaa riippuvuudesta eroon pääsemisessä.