Lastenneuvola

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään Aalto Hyvinvointikeskuksen 4:ssä kerroksessa. 

Savontie 55,  78300 VARKAUS

Kangaslammin lastenneuvola; Sopulantie 8, 79480 KANGASLAMPI

Lastenneuvolassa edistetään lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä. Neuvolassa seurataan lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Vanhempia tuetaan lasten kasvatustehtävässä sekä parisuhteen hoitamisessa.

Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana neuvolakäyntejä on yksilöllisen tarpeen mukaan 9-12 kertaa.  Sen jälkeen terveydenhoitaja tapaa lasta perheineen 1½-, 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaana. Terveydenhoitaja kutsuu lapsen neuvolaan. Kun kutsu tulee kotiin, voitte tehdä ajanvarauksen Kansalaisen terveyspalvelun kautta. Määräaikaistarkastuksista kolme on laajoja terveystarkastuksia, joihin kutsutaan kummatkin vanhemmat mukaan.  Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia sekä vanhempien tuen tarvetta. Laaja terveystarkastus pitää sisällään terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit. Arvioinnin tukena hyödynnetään vanhempien näkemystä lapsen terveydestä ja kehityksestä sekä vanhempien luvalla varhaiskasvatuksen palautetta lapsen selviytymisestä päivähoidossa.