Neuvolan eRaati

 

Varkauden kaupunki on käynnistänyt neuvolan kehittämiseen sähköisen asiakasraadin eli eRaadin. Raadin avulla on mahdollista keskustella reaaliaikaisesti palveluiden käyttäjien kanssa ja saada tärkeää asiakaspalautetta palveluiden kehittämisen tueksi, sillä palveluista halutaan yhä asiakasystävällisempiä. Raati kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja kyselyyn voi vastata itselleen sopivana ajankohtana. Maaliskuussa neuvolan eRaati koottiin ensimmäistä kertaa yhteen pohtimaan neuvolan perhevalmennusta.

Raatilaisten ajatuksia perhevalmennuksesta

Tällä hetkellä perhevalmennusta tarjotaan kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille ja sen sisältöä halutaan kehittää yhä enemmän perheiden tarvetta vastaavaksi. Nykyisessä valmennuksessa käydään läpi tuoreille vanhemmille tärkeitä teemoja, kuten vauvan hoitoa ja imetystä, parisuhdetta sekä muuttavaa elämäntilannetta.

Vastaajia ensimmäisessä raadin kysymyksessä oli 6, joista 4 oli käynyt perhevalmennuksessa. 2 raatilaista ei ollut osallistunut, sillä kokivat, etteivät tarvitse perhevalmennusta.

Kysyttäessä toiveita ja kehittämisehdotuksia valmennukseen liittyen saatiin arvokasta palautetta jatkosuunnittelua varten. Valmennuskertoja toivottiin 1 tai 2 enemmän, jolloin valmennus olisi tukenut myös vanhemmuuden vertaistukea nykyistä enemmän – nyt aika oli liian lyhyt varsinaiseen vertaistuen saamiseen toisista samassa elämäntilanteessa olevista vanhemmista.

Synnytyssairaalaan tutustumista ja tietoa synnytyksen kulusta toivottiin myös nykyistä enemmän. Tutustumiskäynti synnytyssairaalaan sekä tarkempi valmistautuminen itse synnyttämiseen koettiin arvokkaaksi, sillä nykyinen valmennus ei vastaajien mielestä tarjoa tätä tällä hetkellä riittävästi. Myös imetys ja erityisesti sen haasteet olivat myös aihealue, johon kaivattiin lisää tukea.

eRaati

Neuvolan asiakasraati koostuu tällä hetkellä yhteensä 8 vanhemmasta, mukana on sekä naisia että miehiä. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan pohtimaan äitiys- ja lastenneuvolaan liittyviä teemoja ja samalla kehittämään kaupungin palveluja, olet lämpimästi tervetullut.  E-raatiin pääset ilmoittautumaan tästä: Neuvolan E-raati