Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Mikäli isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana tai tunnustaminen on peruutettu tai kiistetty, lastenvalvoja aloittaa selvittämisen saatuaan tiedon alle 18-vuotiaasta lapsesta, jonka isyyttä ei ole vahvistettu tai isyys on kumottu. Lastenvalvoja lähettää lapsen äidille kutsun isyyden selvitykseen. Vanhempi voi ottaa myös oma-aloitteisesti yhteyttä lastenvalvojaan isyyden selvittämiseksi. Lapsen äiti ja mies voivat tulla yhtäaikaa ja isyyden tunnustaminen tapahtuu samalla käynnillä.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Kun biologisen isyyden suhteen on epäselvyyttä tai siitä halutaan varmuus, voidaan isyyden selvittämiseksi tehdä oikeusgeneettinen isyystutkimus. Posken sisäpinnalta otettavat sivelynäytteet vanhemmat ottavat itseltään ja lapselta lastenvalvojan valvonnassa.

Avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyden selvittäminen

Uuden isyyslain mukaan lastenvalvoja voi selvittää myös avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyttä, mikäli aviopari pyytää isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä. Aviolapsen isyyttä voidaan selvittää lastenvalvojan luona myöhemminkin, mikäli toinen mies on tunnustanut tai ilmoittanut aikovansa tunnustaa aviolapsen isyyden.