Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltosopimus ennen lapsen syntymää

Isyyden tunnustaminen on mahdollinen raskausaikana neuvolassa tietyin ehdoin:

  • isyyden tunnustaja on lapsen isä
  • ei laissa säädettyjä perusteita kieltäytyä isyyden tunnustamisen vastaanottamisesta

Jos isyyden tunnustaminen voidaan ottaa vastaan, samassa yhteydessä voidaan tehdä myös sopimus lapsen yhteishuollosta. Sopimusasiakirjat lähetetään äitiysneuvolasta lastenvalvojalle. Isyys vahvistetaan maistraatissa, jos tunnustamista ei ole peruttu tai kiistetty viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä, eikä maistraatilla ole muutakaan syytä epäillä tunnustajan isyyttä. Lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen sen jälkeen, kun isyys on vahvistettu.