Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen

Vanhempien erotessa vanhemmat voivat tehdä lastenvalvojan luona sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lapsen asuinkunnan lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, jonka jälkeen se on täytäntöönpanokelpoinen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Lastenvalvoja ohjaa vanhempia tarvittaessa perheasioiden sovitteluun, jos huollosta, asumisesta tai tapaamisesta ei päästä sopimukseen lastenvalvojan luona käydyissä neuvotteluissa.