Hoitotakuun toteutuminen: Erikoislääkäripoliklinikka

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä enimmäisaika voidaan ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan potilaan terveydentilan vaarantumatta lykätä lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä. Kaihileikkausten , ravitsemusterapian sekä tutkimuspoliklinikoiden kuten enmg:n osalta hoito aloitettava 6 kk:n sisällä.

Tilanne huhtikuussa 2020: Lähetteiden käsittelyssä hoitotakuu on toteutunut paria erikoisalaa lukuun ottamatta, joissa pieniä ylityksiä liittyen joulun aikaan ja Covid-pandemiaan. Asiakkaiden hoito aloitetaan 3 kk:n sisällä paitsi kaihileikkauksissa ja ravitsemusterapiassa, jossa asiakkaat pääsevät hoitoon puolen vuoden sisällä. Kiireelliset lähetepotilaat hoidettu myös pandemian aikana ja osa kiireettömistä asiakkaista ovat itse halunneet siirtää tai lääkärit ovat siirtäneet ajat myöhemmäksi lääketieteelliset syyt huomioiden. Vastaanotoista osa on hoidettu puhelimitse etävastaanottoina suojaten riskiryhmiä.