Hoitotakuun toteutuminen: Erikoislääkäripoliklinikka

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä enimmäisaika voidaan ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan potilaan terveydentilan vaarantumatta lykätä lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä. Kaihileikkausten , ravitsemusterapian sekä tutkimuspoliklinikoiden kuten enmg:n osalta hoito aloitettava 6 kk:n sisällä.

Tilanne elokuussa 2020: Hoidontarpeen arvioinnissa kolmen kuukauden seurannassa sisätaudeilla 503 käsitellystä lähetteestä 12 ylittänyt sallitun 21 vrk:n rajan eli 2 %. Näistä suppeista erikoisaloista oli yleissisätaudeilla 10 lähetteen hoitotakuun ylitys. Muilla erikoisaloilla hoidon tarpeen arvioinnissa ei THL:n asettamaa prosentuaalista 5 %:n ylitystä ole. Hoito on ensikäyntien osalta pystytty järjestämään hoitotakuun puitteissa, muilla aloilla paitsi kardiologiassa kesän jälkeen viidelle potilaalle ei ole pystytty tarjoamaan aikaa 3 kuukauden sisällä. Kontrollikäynneissä kardiologian jonoa purettu kesä- ja elokuussa ja edelleen aikaa odottaa 20 potilasta ja jonon purkua jatketaan syys-lokakuussa. Diabetespuolella lääkärivajeen vuoksi kontrollijonolla odottaa huhtikuusta alkaen 148 asiakasta ja 40 etäkontaktia. Hoitajavastaanotoilla on osittain pystytty hoitamaan potilaita. Lääkäritilanne on selvittelyssä KYS:n kanssa yhteistyönä ja lisäksi resurssia kohdennetaaan diabetespoliklinikalle perusterveydenhuollosta. Pandemian alkuvaiheessa potilaat peruivat ja siirsivät itse aikojaan koronatartunnan pelossa ja osa vastaanotoista hoidetiin puhelimitse etävastaanottoina suojaten riskiryhmiä.