Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

MUISTUTUS

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä erityisestä syystä myös suullisesti. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa asiaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa. Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisella kirjeellä tai muistutuslomakkeella. Mikäli muistutuksen tekee joku muu kuin potilas itse tai hänen laillinen edustajansa, tulee muistutukseen liittää potilaan valtakirja. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus noin neljän viikon kuluessa.

 

Muistutuksen palautus osoitteet näet yhteystiedoistamme sivun oikeasta reunasta.

KANTELU

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella saamastaan hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, aluehallintovirastolle tai Valviralle. Katso tarkemmat ohjeet aluehallintoviraston(AVI) ja Valvira.

POTILASVAHINKO

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joita ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaalle hoidon yhteydessä sattuneita henkilövahinkoja. Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta. Vahinkoilmoituslomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät Potilasvakuutuskeskuksen nettisivuilta.

 

Sosiaali- ja terveyskeskuksen potilasasiamies

Tiina Kilpeläinen

tiina.kilpelainen@varkaus.fi

040 579 9716

Puhelinajat Varkaus/Joroinen yhteistoiminta-alueella Tiistaina 12.00-15.00 Torstaina 9.00-12.00