Työterveys

Varkauden kaupungin työntekijöille työterveyshuollon palvelut tarjoaa Järviseudun Työterveys Oy. Työterveyshuoltoa toteutetaan työnantajan ja työterveyspalveluntuottajan yhteistyönä, jonka tarkoituksena on aina yksilön ja työyhteisön työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantaminen. Työterveyshuollon asiantuntijat auttavat työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisyssä ja tukevat sekä työnantajaa että työntekijöitä työhön liittyvissä muutostilanteissa.