Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliä käytetään Varkaudessa täydentämään omaa palvelutuotantoa. Palvelusetelit ovat määrärahasidonnaisia ja sidottu vuosittaiseen budjettiin.

Varkauden kaupunki hyväksyy kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat palvelusetelituottajaksi.

Kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta palveluasumisen palveluseteliin. Hakija voi hakemuksen täyttämisvaiheessa valita hakukohteiksi tehostetun palveluasumisen ja palvelusetelin tehostettuun palveluasumiseen (yksityinen).

Hoitotason arviointi tapahtuu SAS työryhmässä. Hakijan on täytettävä kulloinkin voimassa olevat perusteet Varkauden kaupungin tehostettuun palveluasumiseen.

Palveluseteli kattaa hoidon, hoivan ja turvapalvelut yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Hakijalla on oikeus valita kunnan hyväksymä palveluntuottaja erillisestä Varkauden kaupungin ylläpitämästä rekisteristä. Palveluntuottajat ilmoittavat vapaana olevista hoivapaikoistaan SAS työryhmän puheenjohtajalle.

Hakijalla on oikeus kieltäytyä myönnetystä palvelusetelistä, jolloin hän jää odottamaan hoivapaikkaa kaupungin yksikköön.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin valinnut asiakas tai hänen asioidenhoitajansa/edunvalvojansa ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen palvelun antamisesta.

Asiasanat: