Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelun tarpeen taustalla voivat olla moninaiset syyt sekä lapsen että perheen tilanteessa. Lastensuojeluilmoituksen tekijänä voi olla kuka tahansa, mutta eräillä ammattikunnilla ja luottamustoimessa toimivilla tahoilla on siihen lakisääteinen velvollisuus.

Ilmoitus tehdään aina ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Kiireellisissä tilanteissa tai virka-ajan ulkopuolella ilmoitus voidaan tehdä sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen (112). Jos tilanne on kiireellinen eikä lapsen asuinkuntaa tai kunnan lastensuojelun yhteystietoja ei ole mahdollista saada selville, voi soittaa hätänumeroon 112. 
 

Miten lastensuojeluilmoitus tehdään?

Ilmoituksen voi tehdä

  • kirjallisesti tai

  • käymällä virastossa henkilökohtaisesti.

 

Lastensuojeluilmoituslomake

Ilmoituksen tekemistä varten on olemassa valmiita lomakkeita, mutta lomakkeen käyttäminen ei ole edellytyksenä ilmoituksen tekemiselle.

https://thl.fi/documents/647345/0/Lastensuojeluilmoitus_ilmoitusosa_SAAVUTETTAVA_joulukuu_2019.pdf/7eda1b00-3c9a-4c9b-db50-2dc333edcc47?t=1577954898646
 

https://thl.fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/lastensuojeluilmoitus