Lastenvalvoja

Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluu hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat sekä lasten huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevien sopimusten vahvistaminen.

Vanhempien asuessa erillään on suositeltavaa tehdä lasten huolto- ja tapaamissopimukset sekä elatussopimukset. Sopimukset ovat vanhempien välisiä sopimuksia, jotka lastenvalvoja vahvistaa, mikäli sopimukset ovat lapsen edunmukaiset. Jos vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen, he voivat viedä asian käräjäoikeuden päätettäväksi.