Kasvatusohjaajat kouluilla

Kasvatusohjaajan työnkuvan tärkein osa-alue on tarjota lapsille varhaista tukea ja olla heitä ohjaava tukihenkilö koulun arjessa. Hän on rinnalla kulkija ja kuuntelija, tsemppari ja motivoija. Kasvatusohjaajaan on helppo ottaa yhteyttä niin oppilaan, huoltajan kuin koulun henkilökunnankin. Hänet tavoittaa välitunneilta, koulun käytäviltä, luokista, puhelimella, Wilmasta, sähköpostitse tai sosiaalisesta mediasta. Tarkoituksena on tarjota monta erilaista tapaa ottaa yhteyttä ja näin tarjota matalan kynnyksen tukea.

Kasvatusohjaaja toimii usein luokissa työrauhan ylläpitämiseksi yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Työn tavoitteena on vahvistaa lasten oppimisen edellytyksiä tukemalla heitä heidän omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa mukaan. Hän pyrkii toimimaan lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi niin, että jokaisella olisi turvallinen ja hyvä mieli tulla kouluun. Kasvatusohjaajalla on mahdollisuus myös pitää luokille ryhmäytystuokioita, rentoutushetkiä, tunne- ja turvataitokasvatusta sekä ohjata pienissä ryhmissä esimerkiksi käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Kasvatusohjaajan työnkuva on myös yksi koulun tarjoama tukitoimi, jota voidaan tarvittaessa räätälöidä erilaisiin tarpeisiin tilanteiden mukaisesti.