Perhetukikoti Kinnula

Perhetukikoti Kinnula on 7-paikkainen lastensuojelulaitos, johon sijoittamispäätöksen tekee yleensä perhepalveluiden sosiaalityöntekijä määräajaksi.

Asiakkaat ovat pääasiassa yläkouluikäisiä (13–18 v.) nuoria ja heidän perheitään.  Mikäli sijoitus ei ole kiireellinen, niin ennen sijoitusta pyritään järjestämään tutustumiskäynti.

Perhetukikoti Kinnula toimii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyössä perheen ja viranomaisverkoston kanssa. Silloin, kun omaan kotiin tarjottava tuki ei riitä, voidaan Perhetukikoti Kinnulasta tarjota avo- ja laitoshuollon palveluja ympärivuorokautisesti. Yksikkö tarjoaa tasapainoisen ja turvallisen kasvuympäristön, jossa ohjataan ja tuetaan yksilöllisin toimintamenetelmin elämänhallintaan. Tarvittaessa nuorta ja perhettä tuetaan myös omaan kotiin tai itsenäiseen elämään siirryttäessä. Sekä nuoren että perheen sitoutuminen työskentelyyn on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kinnulakodissa hoidetaan myös valvottuja ja tuettuja tapaamisia SHL 27§:n mukaisesti.

Kinnulakodin moniammatilliseen työtiimiin kuluu johtajan lisäksi viisi täyttä työaikaa tekevää ohjaajaa ja kaksi yöhoitajaa.

Perhetukikoti Kinnula tarjoaa palveluja Varkauden kaupungin alueelle ja ympäristökunnille.

Kinnula toimii opetusyksikkönä eri oppilaitosten opiskelijoille.