Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

KELA:n myöntämän perustoimeentulotuen lisäksi, henkilöllä tai perheellä voi olla oikeus täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen välttämätön toimeentulo.     

Täydentävä toimeentulotuki voidaan myöntää 

  • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea 

  • sellaisiin menoihin, jotka aiheutuvat yksilön tai perheen erityisistä tarpeista tai oloista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi 

Ehkäisevä toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Sen tavoitteena on edistää henkilön tai perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta. Lähtökohtana on asiakkaan kanssa yhdessä laadittu suunnitelma, johon asiakas sitoutuu. 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sähköisesti. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset.

Sähköisen toimeentulotuen jatkohakemuksen pohjaksi voit valita jollekin aiemmalle hakemukselle annetut tiedot. Ohjelma tarjoaa viittä viimeisintä hakemusta, joista pohjaksi voi valita uutta hakemusta parhaiten vastaavan. Hakemukseen kopioitujen tietojen oikeellisuus on tarkistettava ja tehtävä tarvittavat muutokset/lisäykset.

Opastusta ja neuvontaa voit saada etuussihteeriltä ma-pe klo 8-16!

Täydentävän toimentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset käsitellään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa.