Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemisen voi tehdä sähköisenä täällä

Tuen hakeminen edellyttää, että perustoimeentulotukipäätös on saatu KELAlta. Siirry KELAn sivuille tästä.
 

HUOM! Sähköisessä toimeentulotukiasioinnissa käytä esimerkiksi Mozilla Firefox-selainta tai Google Chrome-selainta. Internet Explorer (IE) -selain ei toimi.

Sähköisen toimeentulotuen jatkohakemuksen  pohjaksi voi valita jollekin aiemmalle hakemukselle annetut tiedot.
Ohjelma tarjoaa viittä viimeisintä hakemusta, joista pohjaksi voi valita uutta hakemusta parhaiten vastaavan. 
Hakemukseen kopioitujen tietojen oikeellisuus on tarkistettava ja tehtävä tarvittavat muutokset/lisäykset.