Sosiaalityö

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa

  • ohjausta
  • neuvontaa
  • sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja
  • tukitoimien järjestämistä.

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kansalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Sosiaalityön asiakkaina voivat olla kaikki kansalaiset. Sosiaalityön palveluja järjestetään lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, maahanmuuttajille, työttömille, asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville sekä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille.

Sosiaalipalvelut on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa vuorokauden ajasta riippumatta.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse, puhelinaikana arkisin klo. 9- 10.00. Puhelinpalvelussa on käytössä takaisinsoittopalvelu, joten työntekijä soittaa puhelintunnin aikana soitettuihin puheluihin takaisin. Yhteydenottosi perustella työntekijä arvioi kanssasi asian kiireellisyyden ja antaa ajanvarauksen tarpeesi mukaan.

Huom! Palvelemme asiakkaita Hyvinvointikeskus Aallossa vain ajanvarauksella!  

Hätätilanteissa, kun sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä, etkä voi asiassa odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia, soita Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen (avoinna 24h). Suora päivystysnumero on 044 718 3930 (ei tekstiviestejä). Sosiaalipäivystyksessä sosiaalialan ammattilainen päivystää sosiaalihuoltolain mukaisesti ja toiminta perustuu viranomaisyhteistyöhön.

Kiireellistä apua vaativissa tilanteissa soita aina hätänumeroon 112.