Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on hyvä mahdollisuus edistää omaa hyvinvointia, tunnistaa oma osaaminen, oppia uutta, saada sosiaalisia kontakteja sekä löytää oma polku kohti työllistymistä ja tulevaisuuden suunnitelmia.

ONKO TÄSSÄ JOTAIN,  MITÄ OLET MIETTINYT VIIME AIKOINA?

  • Toivon korjausta päivä- ja viikkorytmiini.
  • Avustavat tehtävät eri työtoimintapaikoissa kiinnostavat minua.
  • Tarvitsen päivitystä työelämätaitoihini ja työelämäkokemusta.
  • Tarvitsen päivitystä työelämätaitoihini.
  • Kaipaan enemmän sisältöä päiviini ja haluaisin tehdä jotain hyödyllistä.
  • Haluan saada sosiaalisia kontakteja ja kehittää ihmissuhdetaitojani.
  • Joskus huomaan tarvitsevani tukea itseni ja arkisten asioitteni hoitamisessa.

MITÄ ON KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA?
Kuntouttava työtoiminta on hyvä mahdollisuus tunnistaa oma osaaminen, oppia uutta, löytää oma polku eteenpäin ja sitä kautta lisätä omaa hyvinvointia. Halu muutokseen ja kasvuun sekä vastuun ottaminen omista tekemisistä vaikuttavat omaan tulevaisuuteen. Yhdessä tekemällä rakennetaan polkuja kuntoutukseen, koulutukseen sekä työelämään. Kuntouttava työtoiminta on kunnan tuottama sosiaalipalvelu työttömille työnhakijoille ja se oikeuttaa 9 euron kulukorvaukseen työtoimintapäiviltä.

MITEN PÄÄSEN MUKAAN?
Ota yhteys TE-toimiston omaan asiantuntijaan tai sosiaalityön työntekijään, joiden kanssa laadit tilanteestasi ja tarpeistasi lähtevän suunnitelman, joka voi sisältää kuntouttavaa työtoimintaa (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001).

TOTEUTUS
Kuntouttavassa työtoiminnassa voit olla 1- 4 päivää viikossa 4 – 8 tuntia päivässä avustavissa tehtävissä eri työtoimintapaikoissa. Paikan valinnassa lähtökohtana ovat taitosi, toiveesi ja omat tavoitteesi. Kuntouttavan työtoiminnan jakson pituus on yksilöllinen. Ohjaajien tuki ja onnistumisen kokemukset kuntouttavassa työtoiminnassa lisäävät itseluottamusta ja rohkaisevat toteuttamaan jatkosuunnitelmia.