Työpajat

Työpaja avoinna

ma-to klo 8.00-16.00

pe klo 8.00-13.00

Varkauden kaupungin työpaja on matalan kynnyksen paikka, joka tarjoaa työllistymistä tukevia palveluja varkautelaisille, pitkäaikaistyöttömille.

Työpajalla asiakkaan on mahdollisuus osallistua ohjattuun ja tuettuun työntekoon käytännönläheisesti. Työpajalta löytyy kaksi erillistä pajaa; puupaja ja käsityöpaja, joissa molemmissa painopiste on käsillä tekemisessä. Työpajalta vastataan myös kaupungin eri hallintokuntien työn tarpeeseen, esimerkiksi auttamalla muutoissa, ompelutöissä sekä huonekalujen korjauksessa.

 

Työpajan asiakkuus aloitetaan starttijaksolla, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan arjenhallintaa, luoda päivärytmiä, lisätä itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä selvitellä asiakkaan palveluntarpeita ja kuntouttavaan työtoimintaan siirtymisen edellytyksiä. Asiakkaan starttijakson pituus sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Työpäiviä jaksolla on yhdestä neljään päivään viikossa ja työaika on neljä tuntia päivässä. Starttijakson jälkeen tavoitteena on asiakkaan siirtyminen kuntouttavaan työtoimintaan pajalle tai muihin kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkoihin.

 

Työpaja tarjoaa asiakkaalle mielekästä, toimintakykyä ja osaamista tukevaa työtoimintaa, yksilö- ja ryhmätoimintaa sekä ohjausta ja neuvontaa arkisissa asioissa. Työpajalle ohjaudutaan sosiaalitoimen, Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tai TE-toimiston kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä vastaavaan ohjaajaan.