Vammaisten palvelut

Palvelumme ovat siirtyneet Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Uudet verkkosivut ovat avattu osoitteessa pshyvinvointialue.fi.

Alla olevaa sisältöä ei ylläpidetä 1.1.2023 lähtien.

 

Vammaispalvelun lähtökohtana on henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa.

Vaikeavammainen henkilö voi saada kunnan palveluina kuljetuspalvelua, henkilökohtaista apua, palveluasumista, asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita.

Muut taloudelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia.

Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Lisäksi vammaispalvelut vastaavat asiakasryhmänsä sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluiden järjestämisestä.

Sosiaalityöntekijät ja vammaispalveluohjaaja soittoajat ma, ke, pe klo 9.00-10.00

Asiakastiedotteet:

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTELYT KORONA-EPIDEMIAN AIKANA

Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun järjestelyt: työnantajan velvoitteisin ja tarvittaviin sijaisjärjestelyihin liittyen vammaispalvelun työntekijät antavat teille tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa.

Mikäli henkilökohtaisen avustajan sairastuessa avuntarve liittyy hoivaan ja huolenpitoon ja on päivittäisten toimintojen kannalta välttämätöntä, teillä on mahdollisuus saada tilapäistä kotihoitoa kotihoidon kautta. Avustajan sairastuttua tilapäisen avun tarpeen osalta on mahdollista hakea vammaispalveluiden kautta yksityisen palveluntuottajien tarjoamaa apua jos avustajatarve arvioidaan välttämättömäksi.

Mikäli henkilökohtaisten avustajien sairastelun vuoksi kotona selviytyminen ei onnistu ja on tarve tilapäishoidosta intervallijaksoina, soittakaa välittömästi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille.  Näissä tilanteissa teillä on mahdollisuus sosiaalityöntekijän tuella saada määräaikainen intervallijakso.

Yhteystiedot vammaispalveluun löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta

_______________________________________________________________________________________________________