Vammaisten palvelut

Varkauden kaupunki avaa koronatilanteen vuoksi puhelinpalvelun "apua arjen poikkeustilanteissa" keskiviikkona 25.3.2020. Puheluihin vastaa sosiaali- terveydenhuollon ammattilaiset ma-pe klo 8 - 15 välisenä aikana. Jos tarvitset apua ja ohjausta kauppa-asioiden, apteekkiasioiden jne. hoitamiseen tai sinulla on taloudellisia haasteita, niin soita p. 044 444 2465. 

 

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTELYT 18.3-13.4.2020

Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun järjestelyt: työnantajan velvoitteisin ja tarvittaviin sijaisjärjestelyihin liittyen vammaispalvelun sosiaalityöntekijät antavat teille tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa.

Mikäli henkilökohtaisen avustajan sairastuessa avuntarve liittyy hoivaan ja huolenpitoon ja on päivittäisten toimintojen kannalta välttämätöntä, teillä on mahdollisuus saada tilapäistä kotihoitoa kotihoidon kautta. Avustajan sairastuttua tilapäisen avun tarpeen osalta on mahdollista hakea vammaispalveluiden kautta yksityisen palveluntuottajien tarjoamaa apua jos avustajatarve arvioidaan välttämättömäksi.

Mikäli henkilökohtaisten avustajien sairastelun vuoksi kotona selviytyminen ei onnistu ja on tarve tilapäishoidosta intervallijaksoina, soittakaa välittömästi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille.  Näissä tilanteissa teillä on mahdollisuus sosiaalityöntekijän tuella saada määräaikainen intervallijakso.

Yhteystiedot vammaispalveluun löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vammaispalvelun lähtökohtana on henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa.

Vaikeavammainen henkilö voi saada kunnan palveluina kuljetuspalvelua, henkilökohtaista apua, palveluasumista, asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita.

Muut taloudelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia.

Varkauden vammaispalvelussa on siirrytty asiakkaiden aakkosjakoon. Asiakkaat on jaettu kahden sosiaalityöntekijän kesken sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan.

Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Lisäksi vammaispalvelut vastaavat asiakasryhmänsä sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluiden järjestämisestä.

Siirrymme puhelinaikoihin asiakaspalvelun parantamiseksi 1.12.2019 alkaen. Sosiaalityöntekijät ja vammaispalveluohjaaja soittoajat
ma, ke, pe klo 9.00-10.00