Identiteetti ja osallisuus

Kaupunkistrategian päivittämiseksi identiteetin ja osallisuuden osalta on perustettu työryhmä "Identiteetti, yhteisöllisyys, osallisuus ja vaikuttaminen".

Ryhmän tarkoituksena on päivittää strategian keinot kuntaidentiteetin vahvistamiseksi, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseksi sekä vaikutusmahdollsiuuksien turvaamiseksi.

Asukkailta kysyttiin: Mikä sinulle tekee Varkaudesta Varkauden? 
Vastauksia koostetaan hyödynnettäväksi strategiatyössä.

8.12.2021 työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Keskustelu oli vilkasta, innostunutta ja hedelmällistä. Todettiin, että Varkaus on pieni, kodikas kaupunki, jossa on kattavat ja hyvät palvelut. Olemme "kaiken keskellä", hyvien liikenneyhteyksien päässä ja meillä on vahvat juuret ja hyvä arki. Paikkakunnalla tapahtuu paljon myönteisiä asioita ja innovatiivista kehittämistä. Ylpeytemme kotikaupungistamme kaipaa kuitenkin vahvistamista. Työryhmä tulee päivittämään kansalaistoiminnan ohjelman, jossa kuvataan osallisuuden toimintamalleja asukkaiden, kaupungin ja päättäjien vuoropuhelun sekä yhteistyön mahdollistamiseksi.

Työryhmä kokoontui toisen kerran 12.1.2022. Ryhmässä käytiin läpi Varkaudesta poismuuttaneiden ajatuksia Varkauden vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä esiteltiin asukastilaisuun työpajoissa tulleita ajatuksia kuntaidentiteetistä. Luonto nousi tärkeänä aiheena esille kummassakin. Ryhmä myös pohti osallisuuden mahdollistavia rakenteita sekä sitä, miten osallisuus saataisiin kytkettyä luontevaksi osaksi kaupungin toimintaa. 

Mikäli sinulla on ajatuksia ja ideoita strategiatyön aihealueisiin liittyen, voit olla yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan Kaisa Hartikainen-Herraseen tai osallisuuskoordinaattoriin. Yhteystiedot oikealla. Voit myös toimittaa ajatuksesi paperilla kaupungintalon aulapalveluihin (Ahlströminkatu 6) puheenjohtajalle tai osallisuuskoordinaattorille osoitettuna.

Sivu päivittyy työryhmän työskentelyn edetessä.