Koulutustarjonta Varkaudessa

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

Voit hakea osaan koulutuksista ympäri vuoden (jatkuva haku). Koulutustarjonnan näet tästä.

AMK- ja YAMK-TUTKINNOT

Koulutustarjontaan pääset tutustumaan tästä.

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella iästä tai koulutustaustasta riippumatta. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa:

  • osaamisen päivittämistä työelämässä olevalle henkilölle
  • joustavan väylän tutkinto-opiskeluun ja opiskeluoikeuden saavuttamiseen
  • mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakouluopetukseen tai koulutusalaan jo ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksullista.

Koulutustarjonnan näet tästä.

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Monipuoliset ja laaja-alaiset täydennyskoulutukset löydät tästä.

 

ERILLISHAUT

Erillishauissa voivat hakea:

  • muualla kuin Savonian avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet
  • siirto-opiskelijat
  • opiskeluoikeuden palautusta hakevat
  • sosiaali- ja terveysalalla toista saman alan tutkinto-oikeutta hakevat

Lisätietoja löydät täältä.

 

TYÖVOIMAKOULUTUKSET

Savonia ammattikorkeakoulu järjestää työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille työvoimakoulutuksia, jotka voivat olla mm.

  •  korkeakoulutettujen jatko- ja täydennyskoulutusta
  •  osia ammattikorkeakoulututkinnoista
  •  monialaisia koulutuskokonaisuuksia.

Kaikki koulutukset ovat joko ammattikorkeakoulututkintojen tai ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tasoisia, ja ne on suunniteltu työelämälähtöisesti eli ne sisältävät mm. käytännönläheisiä projektitehtäviä ja yritys- ja asiantuntijavierailuja. Pidemmissä koulutuksissa on harjoittelujakso, jonka avulla useat opiskelijat ovat työllistyneet.

Työvoimakoulutustarjonnan näet tästä.