Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Maksu määräytyy valittujen tuntien mukaan 70–130€ väliltä:

Valittu ip-kerhoaika / päivä

Maksu / kk

alle 3 h

70 €

3-4 h

90 €

4-5 h

130 €

 

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai ilta-päivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä yli 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua peritään puolet kuukausimaksusta.

Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksun suuruuteen.Sopimuksen irtisanomisaika on 2 kuukautta. Jos ilmoitus tulee 1-15. päivä, laskutetaan vielä kuluva kuukausi ja seuraava kuukausi. Jos taas ilmoitus tulee 16.–31. päivä, laskutetaan vielä kuluvan kuukauden lisäksi kaksi seuraavaa kuukautta.