Liikenneturvallisuusviikko

Valtakunnallisen koulujen liikenneturvallisuusviikon teemana 10.-14.9.2018 oli turvallisesti kävellen ja pyörällä.

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on:

  • Kannustaa oppilaita kävelemään ja pyöräilemään

  • Vahvistaa oppilaiden taitoja liikkua turvallisesti kävellen ja pyörällä omassa lähiympäristössä

  • Kiinnittää huomiota myönteiseen vuorovaikutukseen sekä oman toiminnan vaikutusten arviointiin erityisesti jalan ja pyörällä liikuttaessa.

  • Innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

Liikennekäyttäytymistä ja liikkumista lähiympäristössä harjoitellaan ympäri vuoden.