Koulumatkat ja kuljetukset

Kunta järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen lähikouluun ja lapsen kotia lähimpänä olevaan esiopetuspaikkaan. Lähikoulu määritellään sivistystoimen hallinnossa väestörekisterin perusteella kunkin tulevan perusopetuksen ensimmäisen luokan ja lukuvuoden aikana oman kunnan alueella sekä kuntaan muuttavan oppilaan osalta. Jos oppilaalle on myönnetty hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun (ns. toissijaiseen kouluun), kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee osan koulumatkasta itse.

Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Koulutuksen järjestäjä vastaa odotusaikojen valvonnan ja ohjauksen järjestämisestä. Koulupäivän kesto on aamulla koulun alkamisesta viimeisen tunnin päättymiseen, koulumatkat kuuluvat vakuutusoikeudellisesti koulupäivään.

Koulukyydityksissä noudatetaan 1.8.2014 voimaan tulleita Keski -Savon oppilaskuljetuksen periaatteita.

Koulukuljetusopas ja -hakemus ja saattoavustushakemus löytyvät perusopetuksen lomakkeista.