Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Alasivuilta löytyy tietoa esiopetuksen, perusopetuksen, oppilashuollon sekä aamu-ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä Varkaudessa.