Varhaiskasvatus ja esiopetus

Päivitys maskiohjeistuksiin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

Pohjois-Savon koronanyrkki on päivittänyt ohjeistuksensa 26.4. maskisuositusten osalta. Maskisuositus poistuu nyt myös perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Ohessa koronanyrkin tiedote 26.4.2022

Alueellinen koronavirusepidemiatilanne

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokouksessa 25.4.2022 todettiin, että epidemiatilanne Pohjois-Savossa on kääntynyt paremmaksi. Sairaalahoito ei ole kuormittunut. Jätevedessä kuitenkin todetaan edelleen runsaasti koronavirusta. Jätevesipitoisuudet pysyvät korkealla tasolla 2-3 viikkoa epidemiahuipun jälkeen.

Alueella ei ole voimassa erillisiä suosituksia

THL:n yleinen kasvomaskisuositus kansalaisille poistui 14.4.2022 kolmea poikkeusta lukuun ottamatta.

THL suosittelee maskin käyttöä edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä

  •  niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  •  niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  •  niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka.

Suosituksen päivityksestä huolimatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tämä koskee erityisesti niitä, joilla on riski saada vaikea koronainfektio rokotuksista huolimatta. THL:n ylilääkäri Otto Helve suosittelee heitä harkitsemaan sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

 

Kaksivuotinen esiopetus Taulumäen päiväkotiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Varkauden kaupungin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kokeilutoimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa Varkaudessa vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on valittu Varkaudesta mukaan Taulumäen päiväkoti. Kokeilun koeryhmään jo poimituille lapsille tullaan lähettämään kirje mahdollisuudesta hakea kaksivuotiseen esiopetuksen. Valinta koeryhmään kuuluvista lapsista on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Varkaudessa laaditaan paikallinen opetussuunnitelma. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Tavoitteet toteutetaan leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Kokeiluun valituille kaksivuotinen esiopetus on säännöllistä ja velvoittavaa. Neljän tunnin esiopetus on maksutonta ja esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään perhekoon, tulojen ja tuntivalinnan mukainen varhaiskasvatusmaksu.