Ohjeet sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttämiseen

Ohjeet sähköisen päivähoitohakemuksen täyttämiseksi

 
Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla
 
1. Lapsen tiedot
 
Osoite: Lapsen osoite päivähoidon alkaessa
 
2. Huoltajien henkilötiedot
 
Ohjelma tuo 1. huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan.
Huoltajan tiedot: Mielellään sama huoltaja perheen kaikkien lasten hakemuksiin
Puhelinnumero: Numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin
Työaika: Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kelloaika muodossa hh:mm – hh:mm (esim. 08.00 - 16.00)
Työpaikka/oppilaitos: Mikäli tietoja ei ilmoiteta, tulkitaan hakemus kiireettömäksi (hoitopaikan järjestelyaika enintään neljä kuukautta).
Vuorotyö: Tiedot merkitään kohtaan 8 (Lisäselvitykset).
Korkein maksu: Tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytään korkein hoitomaksu. Mikäli hoitomaksun halutaan perustuvan tuloihin, toimitetaan tulotositteet kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta.
Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot
 
3. Muiden perheenjäsenten henkilötiedot
 
Lisätään perheen muut alle 18-vuotiaat lapset (perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun)
Perheen jokaisesta päivähoitopaikkaa hakevasta lapsesta täytetään oma hakemus!
 
4. Maksulaskuri
 
Muiden perheenjäsenten tiedot tulee olla avattuna ennen kuin maksulaskuritoimintoa voidaan käyttää.
 
5. Lapsen nykyinen hoitopaikka
 
Nykyinen hoitopaikka: Mikäli kohta jätetään tyhjäksi, oletetaan, että lapsi on kotihoidossa.
 
6. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja -aika
 
Hoitomuoto: Hoitomuodoksi valitaan joko kokopäivähoito (yli 5 tuntia päivässä) tai osapäivähoito (enintään 5 tuntia päivässä)
Toimintamuoto: Valitaan 1-3 toimintamuotoa valittavista toimintamuodoista siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto
Hoitopaikka: Valitaan 1-3 hoitopaikkatoivetta. Hoitopaikkojen esittely löytyy täältä.  Hoitopaikkojen sijainti kartalla.
 
Toiminta kartalla seuraavasti:
Vasemmasta reunasta (alhaalta) avautuvasta Aluehaku kohdasta valitaan etsittävä aluejako Päivähoitoalue , painetaan hiirellä Osoita sijainti kartalta (sininen teksti) ja osoitetaan hiirellä kartalta haluttua kohdetta, jolloin karttaikkunalle ilmestyy "puhekuplaan" alueentiedot.
Tai syöttämällä tarkka katuosoite (esim. kauppakatu 26) ja painamalla Hae painiketta. Katuosoitteesta syötetään kadun-/tiennimi, sekä osoitenumero,välilyönnillä erotettuina. Karttaikkunalle ilmestyy "puhekuplaan" alueentiedot.

Vuorohoidon tarve: Vuorohoitoa järjestetään ainoastaan Taulumäen päiväkodissa.
Vuorohoidon hoitoajat sekä yö-, lauantai- ja sunnuntaihoidon tarve merkitään kohtaan 8 (Lisäselvitykset).
Hoidon toivottu alkamispäivä: Päivämäärä, jolloin hoidon toivotaan alkavan. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv (esim. 01.02.2010) . Mikäli päivittäinen hoitoaika vaihtelee, hoitoajat merkitään kohtaan 8 (Lisäselvitykset).
Hoitoajat annetaan muodossa hh:mm – hh:mm (esim. 08.00-16.00)
 
7. Lapsen terveydentila
 
Lapsen terveydentila, allergiat ym.: Lapsen mahdollinen erityistuen tarve voidaan merkitä tähän tai kohtaan 8 (Lisäselvitykset).
Kirjalliset lausunnot lapsen erityistuen tarpeesta tulee toimittaa erityispäivähoidon koordinaattori Tiina Siivolalle os. Päiviönsaaren päiväkoti, Villankuja 2 78250 Varkaus.
 
8. Lisäselvitykset
 
Lisätietoja : Tähän kohtaan voidaan kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän, esim. lapsen terveyden tilasta, allergioista, erityistuen tarpeesta tms.
Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin/isän osoite, mahdollinen äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saanti, vuorohoidon hoitoajat, yö- ja viikonloppuhoidon tarve, perheen lemmikkieläimet (saattaa vaikuttaa hoitopaikkajärjestelyihin) ym.
Mikäli hoitomaksun halutaan perustuvan tuloihin, tulotositteet toimitetaan lapsen nimellä varustettuna viimeistään kahden viikon kuluttua hoidon alkamisesta hoitopaikka-alueen päiväkodin johtajalle.
Voitte tiedustella sähköisen hakemuksen käsittelytilannetta toivomanne hoitopaikka-alueen päiväkodin johtajalta lapsen nimellä, henkilötunnuksella ja hakemuspäivämäärällä.
Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla toivomanne hoitopaikka-alueen päiväkodin johtajalle.