Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaisvuosien erityiskasvatuksen tavoitteena on mahdollisten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja niiden kuntoutukseen liittyvät toimet. Tällä tuetaan lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä.

Kehityksen ja oppimisen tukea annetaan kaikissa Varkauden kaupungin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja esiopetusryhmissä sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lapsi voi tarvita tukea eri kehityksen osa-alueilla; esimerkiksi kielen kehityksessä, keskittymisessä, motoriikassa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä käyttäytymisessä. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa lapsi kuuluu kolmiportaisen tuen piiriin. Hän voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea kasvulle ja oppimisilleen.

Repokankaan koululla toimivassa esiopetuksen erityisryhmässä toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. He toimivat samanaikaisopettajina ryhmissä, ohjaavat pienryhmiä sekä tarvittaessa työskentelevät päiväkodin lapsiryhmissä yksilöllisesti lapsen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön kuuluu myös varhaiskasvatushenkilöstön konsultointia sekä yhteistyötä vanhempien ja eri tahojen kanssa.

Varhaiserityiskasvatusta koordinoi Päiviönsaaren päiväkodin johtaja Tiina Siivola, p 040 752 4920 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat:

Nina Poutiainen p. 040 532 1320 (Kankunharjun päiväkoti, Taulumäen päiväkoti, Touhula Aarrearkun ja Taikapolun esiopetus sekä kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito)

Merja Keränen p. 040 484 0984 (Könönpellon päiväkoti, Päiviönsaaren päiväkoti, Repokankaan päiväkoti ja Pilke Nappula)

Arja Vainonen p. 040 531 9329 (Repokankaan koulun esiopetus)