Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut

Varkaudessa on 5 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden, 1–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä.

Päiväkodeissa tarjotaan varhaiskasvatusta vanhempien valitseman hoitoajan mukaisesti klo 6.30-17.00 välillä. Osa päiväkodeista tarjoaa tarvittaessa iltahoitoa ja Taulumäen päiväkodissa on vuorohoitoa. Vuorohoitoa järjestetään niille lapsille, joilla on vuorohoidon tarve vanhempien työn tai opiskelun vuoksi.

Varkaudessa toimii omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. Päiväkodinjohtajat valvovat ja ohjaavat alueensa perhepäivähoitoa. Perhepäivähoitopaikat sijaitsevat eri puolella kaupunkia. Perhepäivähoitoon ohjataan pääsääntöisesti lapset, jotka tarvitsevat kokopäivähoitoa.

Perhepäivähoidon hoitoaikasopimus

Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen laskutus, lukuun ottamatta tilapäistä hoitoa.