Varhaiskasvatus ja esiopetus

 

Kaksivuotinen esiopetus Taulumäen päiväkotiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Varkauden kaupungin mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kokeilutoimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen vuoteen 2024. Kokeilu koskee osaa Varkaudessa vuonna 2016 ja vuonna 2017 syntyneistä lapsista siten, että ensi elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on valittu Varkaudesta mukaan Taulumäen päiväkoti. Kokeilun koeryhmään jo poimituille lapsille tullaan lähettämään kirje mahdollisuudesta hakea kaksivuotiseen esiopetuksen. Valinta koeryhmään kuuluvista lapsista on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Varkaudessa laaditaan paikallinen opetussuunnitelma. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Tavoitteet toteutetaan leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Kokeiluun valituille kaksivuotinen esiopetus on säännöllistä ja velvoittavaa. Neljän tunnin esiopetus on maksutonta ja esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään perhekoon, tulojen ja tuntivalinnan mukainen varhaiskasvatusmaksu.