Varhaiskasvatus ja esiopetus

Valtioneuvosto on linjannut koronaepidemiasta johtuvien poikkeusolojen rajoitusten purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 lukien.

OPH tiedotus poikkeusjärjestelyiden purkamisista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa:

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepidemiasta-johtuvia-rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan

Varkaudessa toimitaan annettujen ohjeistuksien mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa pyritään välttämään muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua.

Yksiköillä on poikkeusolojen jälkeiseen arkeen erilaisia järjestelyjä. Näistä varhaiskasvatuksen yksiköt tiedottavat asiasta lisää.

 

Varkauden varhaiskasvatuspalvelut