Keskustelutilaisuus vuoden 2021 talousarviosta

Varkauden kaupunki esitteli maanantai-iltana 26.10.2020 tulevan vuoden talousarvioluonnoksen keskeisiä asioita kaikille kuntalaisille avoimessa tilaisuudessa. Vallitsevan tilanteen vuoksi kaikkien aikojen ensimmäinen ”talousilta” järjestettiin verkossa Teamsin livelähetyksenä. Tilaisuudessa keskustelun johdattelijana toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pia Hedman. Hän lausui heti verkkosession alussa toivomuksen, että vastaavia kokoontumisia voitaisiin jatkossa pitää useamminkin ja tilanteen rauhoituttua myös ”livenä”. Mukana linjoilla olivat myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhonen, kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, johtavat viranhaltijat sekä valtuutettuja.

Tilaisuuden aluksi kaupunginjohtaja kävi läpi talousarvioesityksen pääkohtia. Valtuuston puheenjohtaja korosti, että talousarvio on vielä luonnos ja kuntalaisilla ja valtuutetuilla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa siihen.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja ennakkoon kaupungin verkkosivujen kautta. Tilaisuuden aikana siihen oli mahdollisuus livelähetyksen keskusteluikkunan kautta. Kaiken kaikkiaan etukäteiskysymyksiä kertyi 20 ja illan aikana esitettyjä kysymyksiä peräti 40 kappaletta. Kysymysten määrä yllätti tilaisuuden järjestäjät myönteisesti ja ilahduttavaa oli myös kysymysten monipuolisuus. Kysymykset ja kommentit koskivat mm. Vanhan Varkauden kehittämistä, kulttuuria ja teatteria, kouluja, sosiaali –ja terveyspalveluita, Kämärin siltoja, kuntalaisten osallistumista talouden suunnitteluun sekä Kangaslammen palveluita.

Tilaisuutta seurasi parhaimmillaan 55 kuulijaa.

Kooste keskustelutilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja annetuista vastauksista:

Kysymys: Miksi Varkaudessa ei panosteta pyöräliikenteen kehittämiseen käytännössä ollenkaan? Pyöräilyn edut kansanterveyden ja yleisen talouden kannalta ovat kuitenkin nykyään jo kiistattomat, varsinkin meidän lyhyiden välimatkojen kaupungissa. Varkautta edelleenkin kehitetään yksityisautoilun näkökulmasta (eli autolla päästävä nopeasti ovelta ovelle) ja monet liikenne- ja katujärjestelyt ja -ratkaisut vain tuntuvat heikentävän pyöräilijän asemaa kaupungissa. 1,5 miljoonan euron "moposillat" keskelle kaunista ja rauhallista Kämärin luontoa ei ole kehitystä tukeva ratkaisu, eikä sillat lisää esim. pyöräillen tapahtuvaa työmatkaliikennettä.
Vastaus: Varkaudessa on laaja kevyen liikenteen verkosto, jota olisi mahdollista laajentaa Kämärin siltojen kehittämistyön yhteydessä. Kehityshankkeita ei tällä erää ole.

Kysymys: Millähän konstilla mini-Heureka voisi edes ajatella kannattavaksi?
Vastaus: Tarkoitus on perustaa säätiö Tiedekeskusta varten, johon haetaan kumppaneita ja itse Tiedekekukseen haetaan sponsoreita ja eri rahoituslähteitä.  Kaupungin tuki riippuu siitä paljonko muuta rahoitusta saadaan.

Kysymys: Onko Andritzin uusien tilojen lainoituksen valittajille tullut mieleen, että tilat voisivat mennä työpaikkoineen vaikka Savonlinnaan?
Vastaus: Valitus on peruttu.

Kysymys: Miten aiotte parantaa väliinputoajien asemaa. Esimerkiksi koronatukea ilman jäivät ne, joilla on pieni eläke, takuueläke, lisäksi maksettavana velkoja. Ne jotka eivät saa toimeentulo tukea? 
Vastaus: Arjen apu palvelu ollut toiminnassa keväällä ja sieltä on ollut mahdollista saada ehkäisevää toimeentulotukea ja täydentävää toimeentulotukea kunnan puolesta. Arjen apu palvelun kautta on pyritty tukemaan myös vähävaraisten asemaa. Ruokapalveluita ja kauppakassipalveluita on myös.

Kysymys: Vanhusten päivätoiminta on ollut tauolla Käpykankaan palvelukeskuksella koronan alkamisesta lähtien. Kun tilanne paranee, jatkuuhan päivätoiminta edelleen eli budjetista löytyy rahat toiminnalle myös jatkossa? Toiminta on erittäin tärkeä asia kymmenille ikäihmisille, omaishoidettaville ja -hoitajille. Miksi vanhusten hoitoon ei ole satsattu enemmän?
Vastaus: Talousarviossa päivätoimintaan on varattu rahat ensi vuodelle. Päivätoiminta jatkuu, kun tilanne paranee. Kotiin on pyritty järjestämään päivätoiminnan asiakkaille korvaavaa toimintaa. Vanhusten hoitoon on tehty panostuksia ja tehdään edelleen , että vanhusten huolto toimisi mahdollisimman laadukkaasti ja oikeaaikaisesti ikäihmisiä ajatellen.

Kysymys: Pystyykö Varkauden kaupunginvaltuusto tekemään vuonna 2021 päätöksiä kaupungin peruskoulujen peruskorjauksista, mikä olisi lapsiperheiden ja kaupungin vetovoiman osalta tärkeää?
Vastaus: Valtuusto pystyy tekemään päätökset, esimerkkinä Könönpellon koulu tulee päätettäväksi siten että on tehtävä joko uusi tai vanhaa korjattava.   

Kysymys: Kuka maksaa Varkauden SOTE-keskuksen ylläpidon, sen valmistuttua keväällä 2021? 
Vastaus: Kun Sote-maakunta tulee vuoden 2023 alusta maakunta vuokraa kaupungilta 3 vuodeksi sairaalan, siihen saakka kaupunki maksaa kustannukset.

Kysymys: Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on edullisempaa ja inhimillisempää, kuin kalliiden korjaavien toimien kustantaminen. Millä tavoin Varkauden kaupunginhallitus huomioi nuorten hyvinvoinnin vuoden 2021 budjetissa?
Vastaus: Kehittämällä Nuorten talon toimintaa.

Kysymys: Millaisia panostuksia kaupungin markkinointiin tehdään, jotta kaupunki näyttäytyy houkuttelevana asuinpaikkana tai varteenotettavana alueena etätyöskentelyyn?
Vastaus: Markkinointivideo on tekeillä. Kaupungin markkinointi markkinoi kaupungin tyhjiä tiloja etätyön tekemistä varten, mm. kaupungintalo.

Kysymys: Mitenkä aiotte turvata terveyspalvelut Varkaudessa? Nythän parhaillaan vastasoittoa saa odottaa viikon jopa ylikin. Olisiko mahdollista antaa määräraha henkilöstön koulutukseen, esim. ystävällisyys ei maksa mitään.
Vastaus: Uusi Sote keskus antaa mahdollisuuksia toiminnallisiin muutoksiin. Muutoksia tullaan tekemään mm. vastaanottojen kehittämiseen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön integraatioon, sähköisten palvelujen kehittämiseen. Palvelut helposti saatavilla, lähellä kuntalaisia saman katon alla. Puhelinpalvelussa ollut ruuhkaa Koronan vuoksi. Puhelinpalveluun saatu rekrytoitua lisää henkilöstöä ja ruuhkaa on saatu jo purettua ja puheluihin pystytään vastaamaan saman päivän aikana.

Kysymys: Miksi suojelukohteiden annetaan rapautua eikä niiden kuntoa valvota ? Tästä hyvänä esimerkkinä vanha puukortteli Satakunnankadun ja Savontien varrella (Niittylät mm.).
Ehdotus:
Tunnustetaan tosiasiat; talot hometaloja, aika ajanut niiden ohi, kunnostaminen nykyaikaisiksi asunnoiksi järjetöntä tässä taloudellisessa tilanteessa.
Alueen kehittäminen tulevaisuudessa: Poistetaan suojelu, puretaan talot, dokumentoidaan vanha historia ko. aluueelle näkyville ja rakennetaan (rakennutetaan) nykyaikainen, jollain tapaa vanhoja rakennuksia muistuttava puutalokortteli (yksityisasuntoja, seniori taloja, vuokrataloja) hyödyntäen puurakentamista ja paikallisen teollisuuden tuotteita (sahatavara, liimalevytuotteet). Näin voidaan pienentää myös kaupungin hiilijalanjälkeä kestävän puurakentamisen keinoin.
Vastaus: Tilanne on alueella ollut huono ja jotain on pakko tehdä. Tulossa on Museohanke, jossa mahdollisesti Museon siirtämiseen Tehtaan koululle varattaisiin budjettiin rahaa vuodelle 2022.  Museotoimi hakenut hankkeen, jossa kehitettäisiin puutalokorttelia. Hanke saamassa rahoituksen ja hanke käynnistyy 2021. Hankkeessa on monta toimijaa mukana. Rakennuksille pyritään etsimään mielekäs käyttötarkoitus.

Kysymys: Varkauden kaupunki tulee teatteria sievoisella summalla, se on todella hyvä juttu! Mutta miksi teatteri ei tee teatteria varkautelaisille. Tai siis toki tuo rahaa ympäri varkautta, mutta teatteri voisi tehdä yleisö työtä esim. Palvelukodeissa.  Oisko tämä olla osa tuen ns. ehtoja?
Vastaus: Viime vuonna Teatteri on vieraillut päiväkodeissa. On otettava Teatterin resurssit myös huomioon. Kaupungin teatterin johdolla teatteri on vahvasti jalkautunut kentälle mm. päiväkotien näytökset. Lisäksi Teatterilla on hanke, jossa draaman keinoin syrjäytyneitä nuoria pyritään tukemaan niin että saavat elämästä kiinni. Lisäksi on Klubi-illat varkautelaisille. Korona on tällä hetkellä vaikeuttanut työskentelyä.

Kysymys: Voisiko kaupunki ostaa entisen Jehovien talon ja tehdä siitä kulttuurikeskuksen lähelle uutta vetovoimakeskusta, olisipa hienoa!
Vastaus: Vetovoimakeskuksen ohjausryhmässä olisi käytävä läpi ja mietittävä käyttötarkoitus. Vetovoimakeskuksen ohjausryhmässä pitäisi tällainen asia käsitellä ja pitäisi olla suunnitelma taustalla mihin käyttöön talo tulisi. Ei  kuitenkaan ole lähivuosien suunnitelmissa. Oletettavaa on, että talo saattaa myyntiin jossain vaiheessa tulla, koska Jehovan todistajat ovat tehneet tonttivarauksen Joutenlahteen lähemmäs 23 tietä.

Kysymys: Kuinka kaupungin talousarviossa on huomioitu Varkauden omaleimaisuuden kehittäminen, esim. Vanha Varkaus -alueen kehittäminen ja Tehtaan koulu -hanke? Kaupungin strategia ja keskustelut veto- ja pitovoimasta jäävät ontoiksi ilman kaupungin vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä. Vanha Varkaus on ainutlaatuinen. Miksi sen arvoa ei nähdä? Ihmiset tarvitsevat viihtyäkseen myös kulttuuria. Varkaus on myös kulttuurikaupunki, eikös?
Vastaus: Varkauden kaupunki on sitoutununut Wartalo kotien  kanssa yhteistyössä vanhojen puutalojen kehittämiseen.

Kysymys: Toki ymmärrettävää että Kangaslampi ja Harjuranta-akselita leikataan palveluita kun asukkaita on vähän ja alue tuntuu varmasti taakalta.  Voisiko tätä kylien keskittymään ajatella ennemmin vetovoimaan ja lisätä palveluita, jolloin kiireisistä kaupungeista porukka muuttaisi oikein ilolla lähelle kaupunkia mutta maaseudun rauhaan. 
Vastaus: Ensi vuonna ei ole suunnitelmissa leikkauksia, yhteispalvelupiste Kangaslammilla jatkuu vielä vuoden 2021 jälkeenkin, koska tärkeä paikallisille asukkaille. Koulu pyritään säilyttämään niin pitkälle kuin mahdollista ainakin vuoteen 2025. Kylien elinvoima tärkeä.

Kysymys: Lomautetaanko kaupungin työntekijöitä ja milloin?
Vastaus: Tällä hetkellä ei ole lomautussuunnitelmia.

Kysymys: Millaista tietoa ja dataa kaupungin talousarvion valmistelussa käytetään? Joko kaupunki tietää paljonko euroja kaupungin hankinnoista jää omalle alueelle? Yrittäjämäistä taloudenhallintaa kiitos!
Vastaus: Käytetään monenlaista tietoa mm. toimialat katsovat tilinpäätöstä ensin, katsotaan miten oma toiminta tulee muuttumaan, ja muutokset käydään läpi, toimialat katsovat paljonko toimintaan menee rahaa, sisäiset erät, sisäiset palvelut (vuokrat, tukipalvelut), henkilöstömenot sekä yhteistyökumppanit jotka tuottavat palveluja muille heidän maksuosuudet. Ei ole tilastotietoa paljonko euroja kaupungin hankinnoista jää omalle alueelle. Hankinnoissa pyritään huomioimaan paikallisuus mikäli mahdollista. Uutena on, että jatkossa yritysarviointi tulee tehdä kaikkiin päätöksiin.

Kysymys: KH:n 2021 raamipäätöksen mukaan kaupungin ja konsernin yhteinen lainkanta on kasvamassa ensi vuonna 12.948 eurosta/asukas 18.9993 euroon/ asukasta, lisäystä n. 6000 €/as.
Nyt kun soteratkaisu näyttää viimein olevan toteutumassa, minkä johdosta kaupungin kuntaveroprosentti ja verotulot ovat n. puolittumassa, mutta velat jäävät (211 milj.€)
Kysymys kuuluukin, miten kaupunki puolittuvilla verotuloilla pystyy jatkossa hoitamaan näin massiivisen velkavastuun? Miten tulevaan on varauduttu ja miten tällainen velkamäärä/as. näyttäytyy kriisikuntakriteerien valossa? Näihin kysymyksiin toivoisin vastausta!
Vastaus: Lainamäärä kasvaa johtuen investoinneista. Jatkossa  pystyttävä priorisoimaan hankinnat. Akkutehdas: Kaupunki takausvastuussa lainassa, Konsernijaostossa ja kaupunginhallituksessa mietitään keinoja akkutehtaan tilanteelle. Antolainaus vaikuttaa myöskin.

Kysymys: Tarvitaan tekoja eikä haaveilua. Vuodesta toiseen on puhuttu talouden tasapainottamisesta , tuloksetta. Miksi esim. kaupungin henkilöstön määrä on kasvussa vaikka väkiluku putoaa vuosi vuodella ? Varkaus ei kestä vertailua muihin kaupunkeihin. Itse olin kansainvälisen palvelualan suuryrityksen palveluksessa, josta karsittiin pois ainakin 3 tasoa esimiesportaasta ja digitalisaation sekä tekoälyn avulla poistui suurimäärä työtehtäviä. Miten te aiotte ottaa uutta teknolgiaa käyttöön?
Vastaus:  Kaupunkeja ei voi suoraan verrata toisiinsa, koska palvelutarjonta on erilainen eri kaupungeissa ja Varkaudella on yhteistoiminta-alue Joroisten kanssa, joka kasvattaa henkilöstömäärää. Henkilöstö peilaa palvelutarjontaa ja tapaa tuottaa palveluita.   Organisaatiouudistuksessa johtamisjärjestelmää ja sen tehokkuutta arvioidaan. Mietitään mitkä esimiestehtävät ovat kriittisiä ja mihin panostetaan.Sote-keskuksen osalta uusi teknologia tulee näyttelemään suurta roolia. Henkilöstösuunnitelma ulottuu vuoteen 2025.  Toimialojen ilmoitusten mukaan henkilöstöä on vähenemässä 80 htv vuoden 2025 loppuun mennessä, joka on yli talouden tasapainottamisohjelman tavoitteen.  Soten puolella 31 htv vähennystä vuoteen 2025 mennessä. Henkilöstömäärää tarkkailaan hyvin tiiviisti siten, että henkilöstösuunnittelua toimialat tekevät hyvin systemaattisesti. Tarkemmin katsotaan  esim. eläköitymisen yhteydessä, onko tarpeen rekrytoida uutta henkilöstöä. Tarkastelu käydään toimialoilla, henkilöstöhallinnossa ja kaupunginjohtajan kanssa.   Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ennakoidaan eläköitymiset ja sopivien tilaisuuksien tullen hyödynnetään suunnittelussa.

Kysymys: Warkautelaiset ry, VarkausNYT, Keski-Savon Yrittäjänaiset, Varkauden Kaupunkikeskustat ja monet muut toimijat puhaltavat kaupunkiimme eloa. Ehdotan, että tehostamme näiden toimijoiden kehittymistä myöntämällä jo talousarviossa riittävän merkittävän määrärahan kaupungin perinteisiin ja vuosikellossa yhteisesti sovittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Varkauden Vappu (uusi tapahtuma), Kesäkatuillat, Sampea ja samppanjaa, Varkauden Joulunavaus ja Talvipäivänseisaus -tapahtuma. Nämä tapahtumat ovat lunastaneet paikkansa Varkauden kaupunkilaisten mielissä ja ne tuovat kaupunkimme toimeliaisuutta positiivisesti esiin. On suurta resurssien haaskausta anoa näiden tapahtumien avustuksia vuosi toisensa jälkeen kirjavasta avustusprosessista. Epävarma rahoitus estää myös näiden tapahtumien systemaattisen kehittämisen. Pikkukaupungissa on parasta yhteisölliset tapahtumat! Niihin on mukava kutsua myös muualla asuvia sukulaisia, ystäviä ja turisteja. Näin saamme positiivista julkisuutta kotikaupungillemme.
Vastaus: Osallistuva budjetointi otettiin vuonna 2017 käyttöön, lisäksi on kuntalaisillat, kuntalaiskyselyt, kumppanuuspöydät, ideariihet, kyselyt ja äänestykset.Osallistuvaa budjetointia jatketaan ensi vuonna. Organisaatiouudistuksessa osallisuuteen halutaan kiinnittää huomiota. Avustusten myöntäminen on jatkossa keskitetty pääosin kaupunginhallitukselle. Prosessia yksinkertaistetaan ja ensi vuoden alusta tulee voimaan uusi avustussääntö joka selkeyttää avustusten hakua.

Kysymys:  Paljonko kaupungin tämänhetkisestä velkamäärästä on Akkutehtaan velkoja?
Vastaus: 6,2  m€

Kysymys: Onko Könönpellon koulun kohdalla muuta realistista vaihtoehtoa kuin saneerata suojeltu koulu?
Vastaus: Rakentaa uusi koulu.

Kysymys: Puretaanko nykyinen paloasema kokonaan pois ja tilalle rakennetaan uusi?
Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Teetetäänkö uimahallista asiantuntija-arvio korjaussuunnitelman toteuttamiseksi?
Vastaus: Ei ole suunnitelmissa.

Kysymys: Kysymys Tehtaan koulu- hankkeesta. Eteneekö hanke vuonna 2021?
Kannatamme lämpimästi Tehtaan koulu- hyvinvointihanketta, jossa Tehtaan koulun tilat kunnostettaisiin ja otettaisiin mm. taidemuseon, Soisalo-opiston, kulttuurijärjestöjen ja sitä kautta taiteilijoiden käyttöön. Varsinkin on erittäin ongelmallista, että tämän hetkiset museon tilat, mukaanlukien näyttelytilat, ovat monin tavoin riittämättömät. Tehtaan koulu ”Kulttuuritalona” nostaisi koko kaupungin profiilia ja toimisi hyvänä starttina kulttuurihistoriallisesti merkittävän Wanhan Varkauden alueen elpymiselle.
Vastaus: Etenee, suunnittelurahaa esitetään vuodelle 2022.

Kysymys: Ikäluokat pienenevät kokoajan, milloin tehdään päätökset lakkautettavista päiväkodeista ja kouluista?
Vastaus: Palveluverkkotyöryhmän esityksen valmistuttua.

Kysymys: Aikooko kaupunki osallistua pilottihankkeeseen, jolla Joroisten kentältä saataisiin vientiyritysten liikematkustaminen jälleen sujumaan Vantaalta lähteville lennoille?
Vastaus: Varkaus on ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua.

Kysymys: Saisiko Könönpeltoon nuorisotilan? 
Vastaus: Nykyisin nuorisotila on toiminut siipirakennuksessa, jonka kunto on heikko, ei toimi tällä hetkellä.  Kuluvan talven aikana nuorisotilat tulee paikkaamaan  ns. Valkeisbussi joka tulee mm.  Könönpeltoon. Tuleepa sitten uusi koulu tai korjataanko vanha joka tapauksessa nuorisotila tullaan Könönpeltoon järjestämään.

Kysymys: Millä tavoin kiinteistövero jää tältä vuodelta jälkeen. Lokakuun tilitysten osalta ollaan vuositasosta jäljessä 18,2%? 
Vastaus: Tilityskaudet ovat muuttuneet  ja niitä kertyy vielä loppuvuoden aikana Kiinteistöveroissa ei tule notkahdusta tapahtumaan.  Kiinteistöveroselvitys on meneillään ja muutoksia verottajan tietoihin on mennyt.Tulevina vuosina lähtee  ennemminkin nousemaan.

Kysymys: Milloinka paloasema toteutetaan?
Vastaus: Paloaseman ohjausryhmä on tehnyt linjauksen paloasemasta, asia menee teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. Vuonna 2021 olisi tarkoitus tehdä rakennesuunnittelu ja kilpailutus  ja todennäköisesti vuonna 2022  on tarkoitus tehdä uudisrakennus nykyisen paloaseman paikalle.

Kysymys: Miten vierailut palvelutaloissa nyt toteutetaan, toteutuuko samalla tavalla yksityisissä palvelutaloissa?
Vastaus: Vierailut toteutetaan turvallisuus huomioiden, kävijämäärää rajaamalla ja vierailut järjestetään asukkaan omassa huoneessa. Yksityisissä palvelutaloissa voi olla erilaisia käytäntöjä yksikön esimies vastaa niistä. Jokaisessa yksikössä tulee kuitenkin päästä vierailemaan ja kaupunki on ohjeistanut yksityisiä palvelutaloja, että voisivat toimia samallalailla kuin kaupungin omissa yksiköissä.

Kysymys: Uuteen sairaalaan on suunniteltu myös psykiatrian palvelut. Miten uskotaan saatavan psykiatreja? Vai siirtyykö tilat muuhun käyttöön?
Vastaus: Psykiatrin rekrytointi on käynnissä. Psykiatrian osasto käynnistyy kun saadaan rekrytoitua psykiatri.

Kysymys: Jos laki oppivelvollisuudesta laajenee lukioon ja toiseen asteeseen vuoden 2021 syksyllä, mitä kustannuksia tulee Varkaudelle?
Vastaus: Toinen aste kokonaan lukio mukaanlukien ovat Sakkyn hallinnassa. Kustannukset oppivelvollisuuden laajenemisesta menevät Sakkylle. Kasvaneet kustannukset Sakkyn pitäisi saada valtiolta takaisin suurempina valtionosuuksina. Kaupunki joutuu panostamaan enemmän oppilaan ohjaukseen ja panostamaan siihen, että oppilas saa toisen asteen oppilaspaikan. Oppilaanohjaukseen on tulossa ylimääräisiä valtion avustuksia ensi vuoden puolella.Suuria vaikutuksia ei kaupungin talouteen pitäisi olla.

Kysymys: Kaupungin asukasluku on tippunut edellisestä kuukaudesta 60:llä. Nyt syyskuun lopussa asukasluku on 20227. Millä vetovoimatekijöillä kaupunginjohtaja oikeasti uskoo muuttavan tämän toiseen suuntaan. Meillä häämöttää 20000 asukkaan rajan alitus väistämättä ensi vuonna. Uskotko megatrendien kääntyvän toisin päin?
Vastaus: Lisäämällä elivoimaa (Terveyskampus, Vetovoimakeskus, Hyvät palvelut)

Kysymys: Miten realistisena kaupunginjohtaja näkee verotulojen vuodet 2020-2021 kehityksen huomioiden muuttotappion ja koronapandemian vaikutuksen. Toteutuuko verotulot?
Vastaus: Ensi vuoden verotulot tulevat Kuntaliiton arvion mukaan. Koronakompensaatiota on tullut verotulojen kautta tänä vuonna ja saadaan myös ensi vuonna. Lokakuun alussa saatiin Kuntaliiton verotuloennuste ja se on talousarvion laadinnan pohja verotulojen osalta.

Kysymys: Lehdessä uutisoitiin, että terveyskeskuksen puhelimeen ei riitä henkilökuntaa vastaamaan. Lehden mukaan kaikki kivet on käännetty henkilöstöä etsiessä. Itse olen keikkalaisena sairaalalla ja yhtään pyyntöä ei ole tullut ja samaa ovat ihmetelleet muutamat tutut, jotka ovat listoilla?
Vastaus: Vastaanottopalveluissa esimiehet vastaavat rekrytoinneista puhelinpalveluun.  KuntaRekryssä on ollut auki sijaisuuksia puhelinpalveluun ja sitä kautta  saatu rekrytoitua lisähenkilökuntaa. Vapaat keikkalaisilta toivotaan aktiivista yhteydenottoa esimiehiin.

Kysymys: Aiotaanko hakea Elyn "kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta Kämärin kehittämiseksi, haku päättyy 30.11.
Vastaus: Hakemus on valmistelussa. Riippuu kaupunginhallituksen linjauksista onko Kämärin määräraha ensi vuodelle vai ei. Jos hanketta ei talousarvioon laiteta ei avustustakaan haeta.

Kysymys: Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle kysymys, mitä kaupunki on tehnyt harmaan talouden ehkäisemiseksi ja käyttääkö kaupunki ilman lupia toimivia yrityksiä?
Vastaus: Kaupunki ei hyväksy harmaantalouden toimia, kaupunki toimii lakien ja asetusten mukaan.Kaupunki toimii vain sellaisten toimijoiden kanssa, joilla asiat kunnossa Esimerkiksi isoissa hankinnoissa hankinnoissa edellytetään, että  määrätyt selvitykset on tehty, verovelkatodistukset ja muut oltava kunnossa.

Kysymys: Miksi vanhaa Kangaslammin aluetta ajetaan alas? Miksi Kangaslammin aluetta ei haluta kehittää yhtään? Missä on tasa-arvo?
Vastaus: Kangaslammin kyläyhdistys sai uudet toimitilat, kaupunki oli esitämässä Mantun myyntiä. Nykyiset palvelut on tarkoitus säilyttää. Kaupunkikeskustat Ry:n toiminta käynnistyessä, vetäjä tehtävänä olisi ottaa huomioon kolmen keskustan lisäksi kylien yhteyshenkilönä ja kehittäjänä.

Kysymys: Jos Sote-uudistus etenee, niin 2023 kaupungille tuleva kunnallisvero jää noin 8 prosentin tasolle. Kuinka kaupunginjohtaja uskoo tulevan kaupunginjohtajan tällä selviävän sen ajan budjetista?
Vastaus: Sote-menot lähtee pois, mutta menetämme tuet ja valtioosuudet sekä verotulot isolta osin. Valtio on ensimmäiseksi kolmeksi vuodeksi vuokraamassa Terveyskampusta. Jatkossakin uskotaan, että  Terveyskampus osana Pohjois-Savon sotea myöskin jatkossa on vahvuustekijä. Haasteita tulevaisuudessa tulee olemaan, mutta niistä selvitään.

Kysymys: Diakonia-ammattikorkeakoulun Sokra-hankkeen mukaan 20 kohdasta vain kahdessa Varkaus kuuluu Suomen keskitasoon, 12 kohtaa kuulutaan huonompaan kymmenykseen. Mihin toimiin vastuulliset virkamiehet ovat ryhtyneet näiden tutkimusten tulosten parantamiseeen ja miten ne tullaan rahoittamaan? Kysymys Sote-johtajalle.
Vastaus: Sokra-hanke liittyy sosiaalisuuden edistämiseen ja miten pystyy osallistumaan ja miten vapaaehtoistoiminta ja työllistäminen toteutuu.  Osallisuustyötä kehitetään, niin että pääsisi mukaan palveluiden kehittämiseen  ja omien palveluiden suunnittelemiseen. Kaupunki pyrkii kehittämään osallisuusohjelmia ja työpajoja Sote-hankkeen kautta jopa maakunnallisesti.  Osallisuutta pyritään lisäämään vapaaehtoistyön sekä järjestöjen ym. toimijoiden kanssa.

Kysymys: Syntyykö meille syömävelkaa? 
Vastaus: Talousarvioesityksessä 2021ei synny. Tavoiteena on ettei sitä synny.

Kysymys: Ns. hoitajamitoitus astuu voimaan vuoden vaihteessa tai siis siirtymävaihe. Miten Sote on tähän valmistautunut. Jos rahat riittäisi, niin riittääkö koulutettu henkilökunta talousalueella tähän.
Vastaus: Hoitajamitoitus kasvaa vaiheittain 0,55 vuoden 2021 alusta, 0,6 vuoden 2022 alusta ja 0,7 huhtikuusta 2023. Varkaudessa tehostetussa palveluasumisessa on nyt 0,6 välittömän hoitotyön mitoitus. Varauduttu ensi vuoteen että henkilöstölisäyksiä joutuu tekemään, mutta odotellaan vielä tarkempia linjauksia AVI:lta ja Valviralta.  Rekrytointi on haaste eli koulutetun henkilökunnan palkkaaminen seuraavina vuosina. Tarvitaan useampia rekrytointi- ja koulutuskanavia, jotta saamme koulutettua henkilökuntaa riittävästi. Oppisopimuskoulutusta ja oppilaitosten kanssa on jo aloitettu yhteistyö näiden asioiden tiimoilta. Monialaisuutta palveluasumisen kentälle henkilökunnan suhteen, hoiva-avustajia, lähihoitajia ja muita ammattilaisia. Siinä vaiheessa kun henkilöstöä lisätätään mietitään monialaisuutta palveluasumisessa. Valtio on luvannut korvata hoitaja-mitoituksen lisäyksen ainakin siirtymäkaudelta.

Kysymys: Heinäpellonkatu on poissuljettu vaihtoehto paloasemalle muka sen vuoksi, että siihen on suunniteltu muuta toimintaa? Mitä nämä suunnitelmat ovat? Ja tontin sijainti ei kyllä ole hyvä millekään liiketoiminnalle jos halutaan rajoittaa läpikulkua vetovoimakeskukseen Joutenlahden läpi.
Vastaus: Heinäpellonkadun osalta ei ole suunnitelmia.

Kysymys: Puutarhajätteiden vientipaikka on kaukana Akonlahdessa, voisiko kaupungin toisellekin laidalle järjestää puutarhajätteille tarkoitetut lavat.
Vastaus: Palvelun järjestää Jäteyhtiö. Viedään viestiä eteenpäin, harkitaan onko  mahdollista toteuttaa.

Kysymys: Olisiko talousarvioon mahdollista varata pieni summa siihen, että kaupungin henkilöstöravintoloista saisi AMK-opiskelijoiden ateriatuen ja opiskelijahintaisen ruuan?
Vastaus: Ajatuksena kuulostaa hyvältä, asia selvitetään.

Kysymys: Miten veteraanien ja heidän leskiensä palvelusetelit riittävät ja käytetäänkö niitä?
Vastaus: Käytetään veteraanien palvelutarpeen mukaisesti. Valtionkonttorikorvaa nämä täysimääräisesti. Toteutetaan palveluseteleinä tai kunnan omana toimintana.

Kysymys: Olisiko Niittylöitä syytä ohjata kunnostuksen tiimoilta esim; opetuskohteeksi ammattikoulun suuntaan jossa työ- ja tekijät tulisi sieltä. Kaupunki kustantaisi materiaalit. Näin syntyisi käytännön- ja vanhan rakentamiselle hyvät puitteet. 
Vastaus: Tämä tulee esille Wartalo kotien strategian kautta, tämäkin varteenotettava vaihtoehto.

Kysymys: Museon siirrosta ei muistaakseni ole päätetty vielä missään, jos näin kuitenkin tehdään, mihinkä kaupunki aikoo siirtää Tehtaan koulualueella olevat kolmannen sektorin toimijat ynnä muut aktiviteetit, joissa käy enemmän varkautelaisia kuin museossa? Vastaus: Suunnitelma on vasta valmistumassa. Museot saivat hankerahaa n. 200 000 euroa. Tiloja Varkaudesta löytyy, mutta se on neuvottelukysymys, mitä ollaan tiloista valmiita maksamaan. Tätä selvitetetään kun suunnitelmia  tehtäessä.

Kysymys: Varkaus selviää ensi vuodesta talousarvion mukaan ainoastaan valtion avustuksilla;
Vastaus: Verotuloilla, maksuilla ja taksoilla sekä valtionosuuksilla. Kaupungin verotulot vastaavat käyttökuluista noin 39 %, omat toimintatuotot noin 37 % ja valtionosuudet noin 24 %.

Kysymys: Eihän Harjulan alueelle kovin montaa liikerakennusta pystytä tekemään ellei sitä viedä lähemmäksi asuntoja. Onko tarkoitus tämä?
Vastaus: Ei ole

Kysymys: Jatkuuko eläkeläisten ilmaiset kuljetukset vuonna 2021 klo 10-14 välillä? Miten Palin ylikunnalliset kuljetukset vastaisuudessa hoidetaan, jos Kangaslammin kuljetukset loppuvat?
Vastaus: Ilmaisvuorot jatkuvat 2021. Kuntarajat ylittävää Palia ei ole tarkoitus korvata muulla palveluliikenteellä.