Tilojen käyttösäännöt

 • Kokous- ja näyttelytilojen, kalusteiden ja laitteiden luovuttamisesta
  ulkopuoliseen käyttöön päättää kirjastotoimenjohtaja. Tilojen ulkopuoliseksi
  käytöksi katsotaan kaikki muu kuin kirjaston oma käyttö.
 • Hakemus tilojen käytöstä on toimitettava kirjastoon viimeistään kolme
  päivää ennen tilan käyttöönottoa. Vahtimestari hoitaa tilojen varaukset.
 • Kokoustilan käyttöajaksi katsotaan aika tilan avaamisesta sen sulkemiseen.
  Kokoustilan käyttömaksu peritään alkavalta puolelta tunnilta.
 • Myönnettyä käyttöoikeutta ei saa luovuttaa toiselle ilman kirjaston lupaa.
 • Myönnetystä käyttöajasta laskutetaan vaikka tilaa ei käytetä, jos varausta ei
  peruuteta tai muuteta vähintään kahta päivää ennen varattua aikaa. Näyttelysalin vuokra
  laskutetaan kokonaan, ellei näyttelyä peruta vähintään 6 vrk ennen
  näyttelyn sovittua alkamisaikaa ja vuokrasta laskutetaan osa (katso hinnasto), jos näyttely
  perutaan 7 - 21 vrk ennen näyttelyn sovittua alkamisaikaa.
 • Käytöstä aiheutuneista vahingoista peritään todellisia korvauskustannuksia
  vastaava korvaus.


Kokoustilan käyttäjän on

 • huolehdittava siitä, että paikalla on käytöstä vastaava henkilö
 • huolehdittava tilan ja sen käyttäjien valvonnasta kirjaston alueella
  myös aukioloajan ulkopuolella
 • huolehdittava siitä, että tilassa on samanaikaisesti korkeintaan
  rakennuslautakunnan hyväksymä henkilömäärä
 • korvattava kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamansa vahingot ja
  vastattava siitä, että tiloissa ja sen ulkopuolella ei aiheuteta häiriötä

Kokoussalin keittiön käyttäjien on huolehdittava keittiön siisteydestä ja astioiden pesusta.