Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä, paitsi samassa taloudessa kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Jos samassa taloudessa asuva kaupungin kanssa sopimuksen tehnyt omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisen ajankohdasta kerrotaan näillä sivuilla tarkemmin mahdollisimman pian.